เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2561 กกล.ทอ.ที่ทำการฝึกภาคสนาม ณ บน.1 ร่วมกับ กกล.สหรัฐฯ

นำกำลังพลเข้าร่วมจัดกิจกรรม ณ รร.บ้านหนองพลวง ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จว.นครราชสีมา