พิธีเปิดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายการฝึกคอบร้าโกลด์ 18