คณะ จนท.โครงการช่วยเหลือประชาชน กฝ.คอบร้าโกลด์ ๑๘

เข้าเยี่ยมคำนับ ผวจ.ลพบุรี