นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รอง.ผบ.บน.๑ ปฏิบัติหน้าที่ ผช.ผอ.กฝ.

ให้การต้อนรับคณะนักบินจากนย.สหรัฐฯซึ่งเดินทางมาเข้าร่วม

การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ กองบิน ๑ จว.นครราชสีมา