พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ

เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ กองการบินทหารเรือ

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จว.ระยอง